Welkom op de website van Plan+Proces Advies
. Wij adviseren en begeleiden complexe gebiedsprocessen. Complex qua inhoud of complex qua belanghebbenden: wij zijn er voor om uw project de grootst denkbare slagingskans te geven. Op deze site stellen wij ons graag aan u voor:

    wie wij zijn,
    wat wij doen,
    hoe wij het doen

Bij ons gaat het om het plan én het proces. Alleen dan kan er sprake zijn van een goed resultaat.

Geinteresseerd in een vrijblijvend advies of kennismaking? Neem gerust contact met ons op: per e-mail of bel 06-13320307.

 

Wie zijn wij?

Plan+Proces Advies is het adviesbureau van André Rijsdorp. André is ruim 27 jaar werkzaam op het terrein van integrale planvorming en gebiedsontwikkeling. Zowel inhoudelijk als bestuurlijk.

meer weten?
 
 

Wat doen we?

Plan+Proces Advies werkt voornamelijk in het landelijk gebied aan ruimtelijke opgaven. Dit kan bijvoorbeeld zijn: ruimte voor water, implementatie Kaderrichtlijn Water, voltooiing Ecologische Hoofdstructuur en recreatieontwikkeling. Daarbij staat het gebied en de daar spelende belangen centraal.

meer weten?

Hoe doen wij het?

Plan+Proces Advies zet 'betekenisvol meedoen' centraal. Meedoen door invloed op de inhoud van het plan uit te kunnen oefenen. Vertrekkend vanuit belangen, bouwend op vertrouwen en zoekend naar een gemeenschappelijk perspectief. Plan+Proces Advies zet deskundigen, belanghebbenden, bestuurders en politici in hun kracht.

meer weten?
 
 
Plan+Proces Advies
hét adviesbureau voor de begeleiding van complexe gebiedsprocessen